Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is gesprekspartner van het bestuur en de directie van de school. De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht bij bepaalde zaken.
Samenstelling van de MR:

Ronny Uitbeijerse: voorzitter (personeelsgeleding)

Jan Blonk: lid (oudergeleding)

Suzanne Verbrugge: lid (oudergeleding)

Marit de Jong: lid (oudergeleding)

Rashida el-Barkany: lid (personeelsgeleding)

Mounia el Omari: lid (personeelsgeleding)

 

Er zijn een aantal MR vergaderingen in het jaar. Zie onderstaand voor de juiste data:

10-11-2020

05-01-2021

02-03-2021

20-04-2021

15-06-2021

 

Op dit moment zoeken wij nieuwe ouders voor in de MR, kijk hiervoor in de download hieronder.