Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is gesprekspartner van het bestuur en de directie van de school. De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht bij bepaalde zaken.
Samenstelling van de MR:

Ronny Uitbeijerse: voorzitter (personeelsgeleding)

Jan Blonk: lid (oudergeleding)

Suzanne Verbrugge: lid (oudergeleding)

Marit de Jong: lid (oudergeleding)

Rashida el-Barkany: lid (personeelsgeleding)

Mounia el Omari: lid (personeelsgeleding)

 

Er zijn een aantal MR vergaderingen in het jaar. Zie onderstaand voor de juiste data:

10-11-2020

05-01-2021

02-03-2021

20-04-2021

15-06-2021

 

Op dit moment zoeken wij nieuwe ouders voor in de MR, kijk hiervoor in de download hieronder.

Download

Nieuwe leden medezeggenschapsraad gezocht
Bij deze de oproep aan ouders om MR lid te worden.