Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is gesprekspartner van het bestuur en de directie van de school. De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht bij bepaalde zaken.
Er zijn een aantal MR vergaderingen in het jaar. Zie onderstaand voor de juiste data:

30-09-2019

02-12-2019

10-02-2019

29-06-2019