Video's

Hier wat video's.
Hier wat leuke filmpjes. Onder andere van de rommelpieten die bij ons hebben ingebroken. Of een leuk filmpje van onze muziekjuf Nini.

Kijk maar eens wat rond!!


Rommelpieten hebben ingebroken in Villa Vonk!!!

De Cocorona!

Muziekles van Juf Nini

Kolomsgewijs optellen met meester Ron

Doe een challenge met juf Rashida!

Meester Ron leest voor: "Meester Jaap pest"

Ongeveer rekenen met meester Ron

Juf Nini Maakt een shaker!

Meester Ron in een lege klas!

10 minuten met de juf

De eindfilm van groep paars 2019!!