Leerlingenzorg

Alle leerlingen op SBO Hoogvliet zijn leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Elke leerling heeft op 1 of meer vakgebieden een forse leerachterstand. Tevens kan het zijn dat er achterstand is van de sociaal emotionele ontwikkeling waardoor een leerling probleem gedrag vertoont of problemen in de werkhouding heeft.

Een leerling is bij ons eezorgleerlinwanneer:

  • dsociaal emotionele ontwikkeling, gedrag owerkhoudinvrageoextraandacht ebegeleiding
  • ddidactische ontwikkelinniet verloopconform het ontwikkelingsperspectief
  • eaandacht nodig is voor dthuissituatie van het kind
  • er aandacht nodig is voor dgezondheiof andermedische zaken betreffendhekind.