Nieuws

09 oktober 2020

Nieuwsbrief 9 oktober 2020

Nieuws over het verkeer, de musical van Juf Nini, het schoolfonds en meer.. 

Beste ouders en/of verzorgers,

 

Corona 1

Op school staan de ramen de hele dag open. Dit op advies van het RIVM om zo Corona minder kans te geven. Het wordt buiten wat kouder. In de klassen zullen de ramen dus ook de hele dag open staan. Wilt U uw kind een Vest  of een trui mee naar school geven? Zodat het warm kan blijven.

 

Corona 2

De Werkweek: Zoals we al eerder hebben aangegeven hebben we de werkweek moeten verzetten naar volgend schooljaar; We hebben dit met grote tegenzin gedaan, maar door Corona leek het ons veiliger en verstandiger. Dat betekent: dat de school op 2, 3, 4, 5 en 6 november GEOPEND is voor de lessen.

 

Actie van de Bruna

Op woensdag 30 september start de Kinderboekenweek! Sparen voor onze schoolbieb is een fantastische manier om de schoolbibliotheek uit te breiden. Hoe meer ouders meedoen, hoe meer kinderboeken de school kan uitzoeken. De actie is als volgt:

  • U koopt tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij een Bruna-winkel en levert de kassabon in op school bij juf Renee Spetter;
  • De school verzamelt al deze kassabonnen van 30 september t/m 11 oktober 2020.

 

Tentoonstelling

Deze week hebben we de Kinderboekenweek afgesloten, de leerlingen hebben werkjes gemaakt met het thema en toen? Deze worden beneden tentoongesteld in het Museum: De Bibliotheek. Uit deze inzendingen worden vanuit beide scholen de 3 mooiste gekozen; Deze zullen permanent opgenomen worden in de Trotsgalerij. De Trotsgalerij vindt u in de hal boven (naast het kantoor van meester Rob).

 

Verkeer rond de school aan ouders van beide scholen

Dagelijks ontstaan ronduit gevaarlijke situaties bij het brengen en halen van de kinderen. Ouders veroorzaken chaotische taferelen doordat zij de auto stilzetten voor het hek om hun kind(eren) uit de auto te laten. Andere automobilisten gaan vervolgens inhalen en kinderen worden bijna dagelijks bijna aangereden. Het is op deze wijze wachten op het eerste ongeluk. Wij vragen u met klem bij te dragen aan de veiligheid van onze kinderen door niet te stoppen voor de school maar een gewone parkeerplek (dus in een vak!) op te zoeken. De komende tijd zal ook de politie aanwezig zijn om waar nodig te bekeuren.

 

Groep Geel

De herfst en de winter staan weer voor de deur; daardoor komen er weer veel ouders met de auto. Hierdoor ontstaan soms  onveilige situaties bij het verzamelen van de leerlingen uit groep Geel. Vanaf donderdag (08-10) zullen de leerkrachten niet meer bij de achteringang staan, maar bij het insectenhotel op het grote plein. Hier kunt u ’s middags ook uw kind weer ophalen.

 

Toiletgebruik jongens groepen Rood en Oranje

De afgelopen weken zijn wij steeds geconfronteerd met erg natte toiletten. U begrijpt, we hebben daar veel aandacht aan besteedt. Na alle controles etc. blijkt dat jongens uit groepen Rood en Oranje erg veel moeite hebben met: Bril omhoog en goed richten of zitten op de bril en goed richten. We hebben de afgelopen dagen na ieder toiletbezoek een controle gedaan..... Dan blijkt het droog te blijven. Wilt u als ouders hierover ook in gesprek gaan met uw zoon? Thuis vindt u dit vast ook niet prettig? Dank u wel!

 

Musical juf Nini

Groep Groen en groep Paars zijn uitgenodigd voor een musical door juf Nini, onze muziek juf. Deze musical maakt deel uit van haar opleiding, en is door haar en haar medestudenten zelf gemaakt (teksten, muziek etc.). De leerlingen gaan per bus naar het Zuidpleintheater. De musical duurt tot 14.45u. De leerlingen zullen daarom rond 15.45u pas weer op school zijn. Dit betekent dat zij ook later thuis zullen komen.

 

Schoolfonds

Het schoolfonds voor dit schooljaar 2020-2021 bedraagt € 35,-. Het rekeningnummer voor het overmaken van het schoolfonds:

 

NL 12 RABO 01218 48 426

o.v.v. Naam en groep van uw kind

Wij zien uw bijdrage graag tegemoet.

 

Agenda

08-10-2020             Tentoonstelling thema Kinderboekenweek

09-10-2020             Circus Rotjeknor groep Groen en Paars

13 -10-2020            Groepen Groen en Paars naar Zuidpleintheater i.v.m., Musical Juf Nini

15-10-2020             Studiedag, de leerlingen hebben vrij van school

16-10-2020             Studiedag, de leerlingen hebben vrij van school            

17-10-2020             Start herfstvakantie

26-10-2020             De leerlingen worden om 8.20 u weer op school verwacht                     

 

Het Team van SBO Hoogvliet wenst u een mooi en gezellig weekend.