Nieuws

14 oktober 2020

Nieuwsbrief 14 oktober 2020

Nieuws over het Jubileum van juf Herma, TOS, meester Bart en meer.. 

Beste ouders en/of verzorgers,

 

Corona 

De Werkweek: Zoals we al eerder hebben aangegeven hebben we de werkweek moeten verzetten naar volgend schooljaar; We hebben dit met grote tegenzin gedaan, maar door Corona leek het ons veiliger en verstandiger. Dat betekent: dat de school op 2, 3, 4, 5 en 6 november GEOPEND is voor de lessen.

 

Verkeer rond de school aan ouders van beide scholen

Dagelijks ontstaan ronduit gevaarlijke situaties bij het brengen en halen van de kinderen. Ouders veroorzaken chaotische taferelen doordat zij de auto stilzetten voor het hek om hun kind(eren) uit de auto te laten. Andere automobilisten gaan vervolgens inhalen en kinderen worden bijna dagelijks bijna aangereden. Het is op deze wijze wachten op het eerste ongeluk. Wij vragen u met klem bij te dragen aan de veiligheid van onze kinderen door niet te stoppen voor de school maar een gewone parkeerplek (dus in een vak!) op te zoeken. De komende tijd zal ook de politie aanwezig zijn om waar nodig te bekeuren.

 

Groep Geel

De herfst en de winter staan weer voor de deur; daardoor komen er weer veel ouders met de auto. Hierdoor ontstaan soms  onveilige situaties bij het verzamelen van de leerlingen uit groep Geel. Vanaf donderdag (08-10) zullen de leerkrachten niet meer bij de achteringang staan, maar bij het insectenhotel op het grote plein. Hier kunt u ’s middags ook uw kind weer ophalen.

 

Circus Rotjeknor groep Groen en Paars

Groep Groen en groep Paars zijn vorige week vrijdag naar circus Rotjeknor geweest. Ze hebben met elkaar een voorstelling gemaakt. De foto’s kunt u op de website vinden.

 

Jubileum

Maandag 12 oktober was juf Herma 25 jaar bij het onderwijs. Van Harte gefeliciteerd met 25 jaar Juf!!!  Uiteraard hebben we haar verrast met bloemen en een cadeau.

 

Meester Bart

Op 13 oktober is ons team versterkt met meester Bart, hij komt ons 2 dagen per week ondersteunen bij gedrag en leervragen. Wij heten hem van harte welkom en vertrouwen op een goede samenwerking!

 

TOS

Tussen de middag op school, Halo Jobbing neemt de pauze voor haar rekening. Dit is een bedrijf dat is gespecialiseerd in het organiseren van educatieve sportmomenten en het leveren van vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs. vanaf 26 oktober gaan zij onze pauzes verzorgen.

 

Toiletgebruik jongens groepen Rood en Oranje

De afgelopen weken zijn wij steeds geconfronteerd met erg natte toiletten. U begrijpt, we hebben daar veel aandacht aan besteedt. Na alle controles etc. blijkt dat jongens uit groepen Rood en Oranje erg veel moeite hebben met: Bril omhoog en goed richten of zitten op de bril en goed richten. We hebben de afgelopen dagen na ieder toiletbezoek een controle gedaan..... Dan blijkt het droog te blijven. Wilt u als ouders hierover ook in gesprek gaan met uw zoon? Thuis vindt u dit vast ook niet prettig? Dank u wel!

 

Musical juf Nini

Groep Groen en groep Paars zijn naar de musical van juf Nini geweest; onze leerlingen hebben een hele leuke middag gehad!

 

Schoolfonds

Het schoolfonds voor dit schooljaar 2020-2021 bedraagt € 35,-. Het rekeningnummer voor het overmaken van het schoolfonds:

 

NL 12 RABO 01218 48 426

o.v.v. Naam en groep van uw kind

Wij zien uw bijdrage graag tegemoet.

 

Agenda

15-10-2020            Studiedag, de leerlingen hebben vrij van school

16-10-2020            Studiedag, de leerlingen hebben vrij van school            

17-10-2020            Start herfstvakantie

26-10-2020            De leerlingen worden om 8.20 u weer op school verwacht                     

 

Het Team van SBO Hoogvliet wenst u een mooie en gezellige vakantie!