Nieuws

02 oktober 2020

Invoering gebruik mondkapjes

Op maandag 28 september was er weer een persconferentie over het coronavirus en zijn er nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd. Aanleiding was de stijging van het aantal besmettingen. Wegens de snelle stijging van het aantal besmettingen in de regio Rotterdam, heeft ons schoolbestuur, stichting BOOR, besloten om in aanvulling op de bestaande maatregelen te kiezen voor het gebruiken van mondkapjes op alle scholen. In deze brief worden jullie hier nader over geïnformeerd.

 


Beste ouders,

 

Mondkapjes op school

Bovenop de maatregelen van de gemeente Rotterdam, gaan we per 1-10-2020 mondkapjes gebruiken op onze school. Mondkapjes gaan gebruikt worden door medewerkers, niet door leerlingen. Alle medewerkers dienen een mondkapje te dragen tijdens de momenten dat zij zich buiten het eigen klaslokaal verplaatsen door de school of op het schoolterrein. Dit geldt op de gangen en in de trappenhuizen van de school, en op alle overige plekken in de school waar zij met anderen in aanraking kunnen komen. In de praktijk blijkt het met name tijdens het verplaatsen het moeilijkst om de 1.5 meter afstand te realiseren. Het mondkapje hoeft niet gedragen te worden in het eigen klaslokaal of als collega’s in de teamkamer of op een werkplek zitten. Medewerkers die vanwege medische redenen geen mondkapje kunnen dragen zijn vrijgesteld van deze maatregel.

 

Mondkapjes zijn aanvullend

Het gebruik van mondkapjes is nadrukkelijk aanvullend bedoeld op de al bestaande maatregelen. Het blijft van belang dat iedereen zich aan de bestaande afspraken houdt. Het gaat onder andere (voor medewerkers) om afstand houden, de handen regelmatig wassen en te hoesten en niezen in de elleboog.

 

Het besluit om mondkapjes te gaan gebruiken was niet eenvoudig. Leidend in dit besluit is maximale bescherming van de gezondheid van iedereen op school. Goed gebruik van mondkapjes kan hier aan bijdragen. Ook hebben we gemerkt dat de behoefte om mondkapjes te gaan dragen is toegenomen onder medewerkers en ouders. We zullen de komende periode het gebruik van de mondkapjes monitoren en evalueren. Uiteraard nemen we hierin de landelijke ontwikkelingen mee.

 

Mocht bovenstaande leiden tot vragen, dan kunt u contact opnemen met de directie.

 

Met vriendelijke groet,

Renée Spetter

Directeur SBO Hoogvliet