Schooltijden
Ouderbijdrage
Vakanties en vrije dagen (2018-1019)
Roosters (gym, zwemmen,...)