Schooltijden
Ouderbijdrage
Vakanties en vrije dagen (2017-1018)
Roosters (gym, zwemmen,...)